Regulamin sklepu internetowego https://reptiles.pl/

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej https://reptiles.pl/

Marcin Sontag Hodowla owadów karmowych

44-203 Rybnik, ul. Kosynierów 7

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest https://reptiles.pl/

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na stronie https://reptiles.pl/
2.1 . Korzystanie ze Strony
Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży produktów
w Serwisie sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3. Zakupy, płatności i dostawa.

 1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty towaru w Rybniku w godzinach 08:00 – 20:00;
 3. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem BlaBlaCar informowany jest o kosztach oraz terminie dostawy, która może wynieść do 14 dni od daty złożenia zamówienia, po ustaleniu ich z kierowcą oraz po złożeniu zamówienia proszony jest o podanie:
 • dane do wysyłki,
 • wybór płatności (przelew lub zaplata przy odbiorze w siedzibie hodowli (dotyczy odbioru w Rybniku)),
 • wybór metody dostawy (odbiór osobisty lub wysyłka za pośrednictwem BlaBlaCar)
 • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany osobie przekazującej paczkę do kontaktu przed dostawą,
 1. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przelew na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na konto wskazane w zamówieniu
 2. Zwierzęta wysyłamy od poniedziałku do niedzieli w zależności od możliwości znalezienia kierowy za pośrednictwem aplikacji BlaBlaCar.
 3. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona.

koszt dostawy:

 1. wybieramy podczas zmówienia towaru w zależności od opcji zostaną pokazane i doliczone do zamówienia.

4. Odstąpienie od umowy.

4.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą

lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i

zmianach w kodeksie cywilnym;

4.2 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów: 1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, 2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta, 3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO, 4) o prace budowlane, 5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

4.3 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych;

4.4 Ponieważ w sklepie sprzedawane są wyłącznie gady i płazy zgodnie z punktem 3.2 i 3.3 niniejszego regulaminu, zwrotów sklep nie przyjmuje.

4.5 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

5. Reklamacja

5.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres poczty email: marcin@cricketsland.pl

5.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, co sie dzieje by skorzystać z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

5.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

6. Poufność i ochrona prywatności.

6.1 https://reptiles.pl/ jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego

zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

6.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a

każdy klient ma prawo do ich wglądu.

7. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
 3. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
 4. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych sprzedawca informuje o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 1. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
 2. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę “ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

Rybnik, 02.01.2020

Wysyłka może przesunąć się o jeden dzień w przypadku przypadającego święta państwowego, uniemożliwiającego nadanie przesyłki.

Płatności przyjmujemy poprzez tradycyjne przelewy bankowe oraz przez system płatności natychmiastowych przelew na numer telefonu +48 502 851 101